ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε στις ακόλουθες περιπτώσεις.
• Κατεστραμμένο, λάθος, ελαττωματικό υλικό κατά την παραλαβή ή εσφαλμένη παραγγελία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Newbathroom.gr , η επιστροφή θα πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή με υποχρέωσή του την άμεση ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος με email στο info@newbathroom.gr .

• Σε περίπτωση που θελήσει ο καταναλωτής να υπαναχωρήσει της παραγγελίας, μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που προμηθεύτηκε και να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων ή και αντικατάσταση τους εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σε αυτή τη περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων το ποσό της αποστολής και αντικαταβολής δεν επιστρέφεται. Στην περίπτωση αντικατάστασης με άλλο προϊόν επιβαρύνετε και με τα έξοδα επαναποστολής.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε προϊόντα προσφοράς.
• Σε ειδικές παραγγελίες
• Σε υλικά που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι άλλων (πχ λεκάνη wc με κάλυμμα)

• Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του δικαιώματος της εγγύησης σύμφωνα με τον κατασκευαστή του προϊόντος, ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής και εφόσον μετά τον έλεγχο του προϊόντος αποδυχθεί ότι ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή, η εταιρία θα το αντικαταστήσει ή θα το επιδιορθώσει. Τα έξοδα αποστολής του πελάτη θα επιστραφούν και το προϊόν θα αποσταλεί χωρίς έξοδα. Αν το προϊόν δεν αποδειχθεί ελαττωματικό, ο καταναλωτής θα πρέπει να μας υποδείξει τον τρόπο αποστολής σε αυτόν, αναλαμβάνοντας εκ νέου τα έξοδα αποστολής. Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος τοποθέτησης, επανατοποθέτησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
• Επιστροφές και αντικαταστάσεις δεν γίνονται δεχτές μετά το πέρας 14 ημερολογιακών ημερών από τη παράδοση των προϊόντων, εκτός της περίπτωσης που ισχύει η εγγύηση.
• Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν κατά την παράδοση.
• Η επιστροφή σε κάθε περίπτωση γίνετε με ευθύνη του πελάτη έως ότου παραλάβουμε στις αποθήκες μας. Εάν κατά τον έλεγχο της παραλαβής μας διαπιστωθούν τυχόν φθορές ή ελλείψεις η εταιρία έχει το δικαίωμα να την αρνηθεί.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιστροφή είναι η έγγραφη ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τους λόγους της επιστροφής καθώς και η κοινοποίηση όλων των στοιχείων για την μεταφορά του προϊόντος.
• Σε περίπτωση επιστροφής της αξίας των εξόδων αποστολής του πελάτη θα πρέπει να προσκομιστεί το αποδεικτικό πληρωμής.
• Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων αφαιρούνται τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής εκτός αν υπάρχει αποκλειστική και αποδεδειγμένη ευθύνη της εταιρίας. Η επιστροφή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή από τον πελάτη εκτός της περίπτωσης της αντικαταβολής που θα γίνει μέσω τραπζικού λογαριασμού .
• Τέλος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στο newbathroom.gr.